Advertisement
Advertisement
Advertisement

img
In Pics: Shah Rukh Khan spotted at Shankar Mahadevan's studio

img
img

Bollywood badshah Shah Rukh Khan was spotted at Shankar Mahadevan's studio.

Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio
Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio
Advertisement
Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio
Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio
Advertisement
Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio (All Pic Courtesy: Varinder Chawla) Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio (All Pic Courtesy: Varinder Chawla)
Shah Rukh Khan at Shankar Mahadevan's studio (All Pic Courtesy: Varinder Chawla)
Advertisement
Advertisement