Gali Gali Chor Hai Movie Dialogues

Gali Gali Chor Hai Movie Poster
Glamsham Editorial By Glamsham Editorial | 09 Jan 2012 14:40:55.6070000 IST

Hamare mulk mein sirf aam aadmi ki kismat kyun kharab hoti hai?