song lyrics: lyrics of झिंगाट from SAIRAT

Zingaat song still

Music: Ajay - Atul
Singer: Ajay Gogavale & Atul Gogavale
Lyrics: Ajay - Atul
Music Label: Zee Music Company

उरात होतंय धड धड लाली गालावर आली 
आन अंगात भरलंय वारं ही पिरतीची बाधा झाली  
आता अधीर झालोया, बघ बधिर झालोया  
आन तुझ्याचसाठी बनून मजनू मागं आलुया 
उडतंय बुंगाट, पळतंय चिंगाट, रंगात आलंया 
झालं झिग झिंग, झिग झिंग, झिग झिंग झिंगाट

आता उतावीळ झालो गुडघा बाशिंग बांधलं
तुझ्या नावाचं मी इनिशल टँटूनं गोंदलं 
हात भरून आलोया, लई दुरून आलोया 
आन करून दाढी भारी perfume मारून आलोया 
आगं समद्या पोरात, म्या लई जोरात रंगात आलंया 
झालं झिग झिंग, झिग झिंग, झिग झिंग झिंगाट

समद्या गावाला झालिया माझ्या लगनाची घाई 
कधी व्हनार तू रानी माझ्या लेकराची आई 
आता तराट झालुया तुझ्या घरात आलुया 
लई फिरून बांधावरून कल्टी मारून आलोया  
आगं ढिंच्याक जोरात techno वरात दारात आलोया 
झालं झिग झिंग, झिग झिंग, झिग झिंग झिंगाट