Adv.
Adv.

Song lyrics : Bharam Bhap Ke

Adv.

Singer : Indian Ocean
Music Director : Indian Ocean
Writer : Piyush Mishra

Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke
Jambhuri Ki Mala Ban Gai
Jambhuri Ki Mala Ban Gai
Jee Janjaal Ka Jaala Re
Bharam Bhaap Ke,
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke

Jung Ka Rang Sunahra Samjha
Jung Ka Rang Sunahra Samjha
Lekin Baad Me Gaira Samjha
Lekin Baad Me Gaira Samjha
Jung Ka Rang Sunahra Samjha
Jung Ka Rang Sunahra Samjha
Lekin Baad Me Gaira Samjha
Jung Ka Rang Tha Kaala Re
Bharam Bhap Ke,
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke

Adv.

Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke
Bharam Bhaap Ke Sharam Dhaap Ke,
Karam Naap Ke Bhaaga Re
Karam Naap Ke.

Adv.
Adv.
Adv.