Adv.
Adv.

Song lyrics : Dekho Re Dekho

Adv.

Singer : Shaan
Music Director : Ahsan Ahmed
Writer : Vijay Akela

Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain

Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye
Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye

Adv.

Dekho Kis Shaan Se Biraaje Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain

Yeh Gajdant Bhi Hai, Yeh Ekdant Bhi Hai
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha
Yeh Gajdant Bhi, Yeh Ekdant Bhi
Yeh Jagnaath Bi, Yeh Gananaath Bhi Hain

Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye

Adv.

Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye
Dekho Kis Shaan Se Biraaje Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain

Gajaanan Gajaanan Gajaanan
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha
Ridhhi-Sidhhi Cha Naayak, Majha Siddhi-Vinaayak
Ganesha Ganesha Ganesha Ganesha, Ganesha
Ridhhi-Sidhhi Cha Naayak, Majha Siddhi-Vinaayak

Mere Pitaambar Tum, Mere Lambodar Bhi Tum
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye

Adv.

Haath Mein Shankh Liye, Mor Ka Pankh Liye
Dekho Kis Shaan Se Biraaje Hain

Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain
Dekho Re, Dekho Re, Dekho Re Dekho, Dekho Ganeshji Padhaare Hain

Adv.
Adv.
Adv.