Adv.
Adv.

Song lyrics : Gham Raha

Adv.

Singer : Sonali Rathod
Music Director : Roop Kumar Rathod
Writer :

Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Mere rone ki haqiqat jisme thi
Ek muddat tak wo kaagaj naam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha

Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Katra ek hokar nigaah
Par jam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha

Adv.

Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Tu na cheta yaha bahut din kam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha.Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Mere rone ki haqiqat jisme thi
Ek muddat tak wo kaagaj naam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha

Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Dil na pahucha goshaye
Daamad talak
Katra ek hokar nigaah
Par jam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha

Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Subahe pire shyam hone aayi meer
Tu na cheta yaha bahut din kam raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Dil ke jaane ka nihaayat
Gham raha
Gham raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha
Jab tak ke dum mein dum raha.

Adv.
Adv.
Adv.