Adv.
Adv.

Song lyrics : Hum Hai Raahi Car Ke

Adv.

Singer : Chorus
Music Director : Sangeet Haldipur, Siddharth Haldipur
Writer : Sreekanth Agneeaswaran

Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum Dum

Hum Hain Raahi Car Ke
Ha.. Hum Hain Raahi Car Ke
Hum Hain Raahi Car Ke
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke..

Adv.

Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum
Hum Hain Raahi Car Ke
Ho.. Ho.. Ho..
Ho.. Ho.. Ho.. O…

Hum Hain Raahi Car Ke
Ha.. Hum Hain Raahi Car Ke
Hum Hain Raahi Car Ke
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke..

Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum
Dum Laka Laka Dum Dum
O………

Adv.

Hum Hain Raahi Car Ke
Dum Laka Laka Dum Dum
Ha.. Hum Hain Raahi Car Ke
O………
Hum Hain Raahi Car Ke
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke..
Hum Hain Raahi Car Ke.

Adv.
Adv.
Adv.