Song lyrics : Khasi Tingya

- Advertisement -

Singer : Dohar
Music Director : Bickram Ghosh
Writer : Rakesh Kumar Tripathi

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh

- Advertisement -

Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya

- Advertisement -

Kakhe Khana Yahi Hitka
Samnae Hai Tu
Bathin Moya Yakhi Sangh
Ahai Klimnoe

Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga
Ratan Mohe Kisangu Tanhak
Veu Teu Tsai Sanga

- Advertisement -

Khasi Tingya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Kilmsa Savay Kilm Thungya
Ahai Klimnoe Khasi Tingya.

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular