scorecardresearch
- Advertisement -

Song Lyrics of Satnaam Satnaam Keh O Bandiya- Guru Nanak Jayanti

Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya

Wahe Guru Wahe Guru Keh
Guru Granth Hai Guru Asada
Eh Jo Us Di Lay
O Bandiya

Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Kalyug Hai Bai Kalyug De Vich
Ban Gaye Santh Bathere
Bhul Ke Guru Charna Nu La Laye
Apo Apne Dere

Kalyug Hai Bai Kalyug De Vich
Ban Gaye Santh Bathere
Bhul Ke Guru Charna Nu La Laye
Apo Apne Dere
Piche Lag K Saadh Pakhandiya
Ki Tu Bol Na Jay
O Bandiya

Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
O Saade Guruan Ikonkar Da
Sab Nu Sabak Padhiya
O Kirt Karo Te Vand Chako Hai
Sab Nu Eho Sikhaya

O Saade Guruan Ikonkar Da
Sab Nu Sabak Padhiya
O Kirt Karo Te Vand Chako Hai
Sab Nu Eho Sikhaya
Haq Paraya Maar-Maar K
Paapan Vich Na Pe
O Bandiya

Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Ka Dardi Kudrat Nu Je Tu
Samj Lave Anjana
Sikh Khali Hathi Aya Sikander
Khali Hathi Jana
Ka Dardi Kudrat Nu Je Tu
Samj Lave Anjana

Sikh Khali Hathi Aya Sikander
Khali Hathi Jana
Naal Nahi Kuj Jana Sabh Kuhjh
Ethe Jana Reh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya

Wahe Guru Wahe Guru Keh
Satnaam Satnaam Keh
O Bandiya
Wahe Guru Wahe Guru Keh

(Guru Nanak Jayanti song)

CELEBRITY GALLERY

Sidharth Shukla

Nikki Tamboli

Karan Kundrra

Asim Riaz

- Advertisment -

Related Posts

- Advertisement -
- Advertisement -