Adv.
Adv.

Song lyrics : Sun Bete Mere

Adv.

Singer : Habib Sabri
Music Director : Anand Shrivastav, Milind Shrivastav
Writer :

Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Ramjaan Mien Roze Ki
Barkato Ki Kahani
Ramjaan Mien Roze Ki
Barkato Ki Kahani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Sacha Hai Wo Insaan
Wohi Khush Nasib Hai
Sacha Hai Wo Insaan
Wohi Khush Nasib Hai
Jo Roze Rakhe Allah
Tala Ke Karib Hai
Jo Roze Rakhe Allah
Tala Ke Karib Hai
Karta Hai
Karta Hai Apne Bando Ki
Wo Khud Nigehbani
Karta Hai Apne Bando Ki
Wo Khud Nigehbani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Ramjaan Mien Roze Ki
Barkato Ki Kahani
Ramjaan Mien Roze Ki
Barkato Ki Kahani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani
Sun Bete Mere
Labde Jigar Meri Zabani
Meri Zabani.

Adv.
Adv.
Adv.