Arpita Khan, Salim Khan, Ayush Sharma, Helen, Ahil Sharma snapped at Bandra - Photo Gallery