Bollywood stars at late Feroz Khan's prayer meet - Photo 34

Shah Rukh Khan