Shankar Mahadevan pays tribute to Jagjit Singh - Photo 11

Kavita Seth