Shweta, Manasi, Jesse and Sheetal walk for 109 F launch - Photo 19

Jesse Randhawa, Aashka Goradia, Sanjeeda Sheikh, Mahi Vij, Shweta Salve, Manasi Scott & Sheetal Malhar