Sohail Khan, Arpita Khan Sharma, Ayush Sharma snapped at bandra - Photo Gallery