Spotted: Shah Rukh Khan at the Mumbai airport - Photo 2

Shahrukh Khan