Spotted: Shah Rukh Khan at the Mumbai airport - Photo 3

Shahrukh Khan