Upen Patel, Shiv Darshan, Natasha Fernandez unveil EK HASEENA THI EK DEEWANA THA music - Photo 3

Natasha Fernandez and Shiv Darshan